Jak zaliczyć WF?

1
Zaloguj się do serwisu danymi z Wirtualnej Uczelni
2
Przejdź do grafiku zajęć i wybierz konkretny dzień i godzinę zajęć (w ramach WF masz prawo do jednych bezpłatnych zajęć w tygodniu – nie dotyczy siłowni)
3
Kliknij "Zapisz się"
4
Na twoim koncie w serwisie pojawią się wybrane zajęcia WF. Jeśli chcesz wybrać więcej zajęć, opłać abonament SportClub

Studia stacjonarne

Warunki jakie należy spełnić, aby uzyskać zaliczenie z przedmiotu Wychowanie Fizyczne (WF) na studiach stacjonarnych w roku akademickim 2021/2022

(kierunki: zarządzanie, ekonomia, PwZ, socjologia, FiR, administracja, management, finance and accounting)

 • Zajęcia WF odbywają się w ramach Koźmiński Sport Club i rozpoczynają się od 21.02.2022.
 • Zapisy na zajęcia odbywają się przez stronę Opens external link in new windowwf.kozminski.edu.pl
 • Istnieje możliwość zaliczenia WF podczas semestru zimowego 2021/22 - szczegóły zostaną opublikowane na stronie: wf.kozminski.edu.pl
 • Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej, zdalnej lub hybrydowej w zależności od sytuacji epidemicznej oraz zarządzeń Rektora ALK
 • zajęcia w formie zdalnej prowadzone będą przy wykorzystaniu MS Teams, kod do grupy zostanie podany studentom przed rozpoczęciem semestru; podczas zajęć zdalnych student ma obowiązek włączyć kamerę oraz wpisać się na listę obecności
 • Trener prowadzący zajęcia WF określa ich program, wymagania stawiane studentom oraz zasady i formę zaliczenia.
 • Przedmiot jest zaliczany (na zaliczenie bez oceny) po wyrobieniu minimum 14 obecności. 
 • Student może wybrać jeden rodzaj dyscypliny sportowej, który zrealizuje w wymiarze 30 godz. W ramach programu studiów stacjonarnych
 • Student ma możliwość wyboru tylko jednego modułu bezpłatnych zajęć w tygodniu - w wymiarze: 2 godz. dydaktycznych (90 min) w dni powszednie. Przy wyborze więcej niż jednego modułu zajęć tygodniowo zostaje naliczona opłata klubowa w wysokości 350zł/semestr. Student może wybrać zajęcia na siłowni, których realizacja również umożliwia zaliczenie WF ale są one objęte dodatkową opłatą wnoszoną przez studenta w wysokości 60zł/miesiąc kalendarzowy lub 40zł za jednorazowe wejście na siłownię.

Zwolnienia lekarskie

 • Zwolnienia lekarskie na cały semestr letni 2021/22 zwalniają tylko z ćwiczeń fizycznych, aby zaliczyć przedmiot student musi uczestniczyć w zajęciach: brydż, e-sport, boccia.
 • Zwolnienia lekarskie na cały semestr letni 2021/2022 należy złożyć w terminie do 14.03.2022 do Dyrektora Centrum Sportu ALK (pokój D25, informacja o dyżurach na Opens external link in new windowwf.kozminski.edu.pl) lub wrzucić do skrzynki przy pokoju D25. Po tym terminie zwolnienia lekarskie nie będą uwzględniane. Nie będą uwzględniane zwolnienia przesłane mailem, skany i kopie zwolnień – akceptowane są tylko oryginały; zwolnienia w języku innym niż polski muszą być przetłumaczone.
 • Krótkoterminowe zwolnienia lekarskie przyjmowane są do 14 dni od daty ich wystawienia i należy je dostarczyć trenerowi, który prowadzi zajęcia.

Uczestnictwo w sekcji AZS

 • Istnieje możliwość zaliczenia WF będąc członkiem sekcji AZS ALK, do zaliczenia konieczna jest pozytywna rekomendacja trenera danej sekcji.
 • Istnieje możliwość zaliczenia WF poprzez uczestnictwo w obowiązkowych zajęciach narciarskich/snowboardowych obozu zimowego (Opens external link in new windowobozy.kozminski.edu.pl)
 • Istniała możliwość zaliczenia WF poprzez uczestnictwo w obowiązkowych zajęciach sportowych obozu letniego 2021 (Opens external link in new windowobozy.kozminski.edu.pl)
 • Istnieje możliwość odrabiania zaległych zajęć WF u innych prowadzących, po uzyskaniu zgody Dyrektora Centrum Sportu ALK
 • Uczestnictwo w zajęciach innych niż wskazane przez Uczelnię nie zalicza WF.

Zaliczenia WF w sesji poprawkowej

 • Zajęcia w sesji poprawkowej odbywają się w terminie: 1.09 -14.09.2022.
 • Zajęcia w sesji poprawkowej przeznaczone są tylko dla studentów zaliczających WF w roku akademickim 2021/22.
 • Student ma możliwość wyboru tylko jednego modułu bezpłatnych zajęć w tygodniu (w wymiarze: 2 godz. dydaktycznych) – wyjątek stanowią zajęcia na siłowni, które są objęte dodatkową opłatą. Za każde dodatkowe wejście na zajęcia sportowe obowiązuje opłata w wysokości 40 PLN.

Aby zapisać się na zajęcia WF:

 • Zarejestruj się na stronie wf.kozminski.edu.pl
 • Zaznacz w formularzu rejestracyjnym, że zaliczasz WF
 • Przejdź do grafiku i wybierz JEDNĄ formę zajęć (w ramach WF masz prawo do jednych bezpłatnych zajęć w tygodniu – nie dotyczy siłowni)
 • Jeśli chcesz skorzystać z większej ilości zajęć musisz opłacić abonament Kozminski Sport Club.

Studia niestacjonarne

W roku akademickim 
2021/2022
studenci studiów niestacjonarnych 
nie mają przedmiotu

Wychowanie Fizyczne (WF)*

 *nie dotyczy różnic programowych/warunków

Nasi
Partnerzy