Jak zaliczyć WF?

1
Zaloguj się do serwisu danymi z Wirtualnej Uczelni
2
Przejdź do grafiku zajęć i wybierz konkretny dzień i godzinę zajęć (w ramach WF masz prawo do jednych bezpłatnych zajęć w tygodniu – nie dotyczy siłowni)
3
Kliknij "Zapisz się"
4
Na twoim koncie w serwisie pojawią się wybrane zajęcia WF. Jeśli chcesz wybrać więcej zajęć, opłać abonament SportClub

Studia stacjonarne

Warunki jakie należy spełnić, aby uzyskać zaliczenie z przedmiotu Wychowanie Fizyczne (WF) na studiach stacjonarnych w roku akademickim 2016/2017

 • Zajęcia WF odbywają się w ramach Koźmiński Sport Club i rozpoczynają się od 20.02.2017.
 • Zapisy na zajęcia odbywają się przez stronę: wf.kozminski.edu.pl
 • Trener prowadzący zajęcia WF określa ich program, wymagania stawiane studentom oraz zasady i formę zaliczenia.
 • Przedmiot jest zaliczany na ocenę według skali określonej w § 17 ust. 1 Regulaminu studiów ALK.
 • Student może wybrać jeden rodzaj dyscypliny sportowej, który zrealizuje w wymiarze 30 godz. w ramach programu studiów stacjonarnych – wyjątek stanowią zajęcia na siłowni, których realizacja również umożliwia zaliczenie WF, ale są one objęte dodatkową opłatą wnoszoną przez studenta w wysokości 60zł/miesiąc kalendarzowy lub 40zł za jednorazowe wejście na siłownię.
 • Student ma możliwość wyboru tylko jednego modułu bezpłatnych zajęć w tygodniu - w wymiarze: 2 godz. dydaktycznych (90 min) w dni powszednie. Przy wyborze więcej niż jednego modułu zajęć tygodniowo zostaje naliczona opłata klubowa w wysokości 350zł/semestr.

Zwolnienia lekarskie

 • Zwolnienia lekarskie na cały semestr letni 2016/17 zwalniają tylko z ćwiczeń fizycznych, aby zaliczyć przedmiot student musi uczestniczyć w zajęciach: szachy lub brydż (terminy zajęć: 3.04, 10.04, 24.04, 8.05, 15.05, 22.05, 29.05, 5.06 w godz. 17:30-20:30 w sali D123).
 • Zwolnienia lekarskie na cały semestr letni 2016/2017 należy złożyć w terminie do 10.03.2017 do Dyrektora Centrum Sportu ALK (pokój D25, terminy dyżurów w stopce) lub wrzucić do skrzynki przy pokoju D25. Po tym terminie zwolnienia lekarskie nie będą uwzględniane.
 • Krótkoterminowe zwolnienia lekarskie przyjmowane są do 14 dni od daty ich wystawienia i należy je dostarczyć trenerowi, który prowadzi zajęcia.

Uczestnictwo w sekcji AZS

 • Istnieje możliwość zaliczenia WF będąc członkiem sekcji AZS ALK, do zaliczenia konieczna jest pozytywna rekomendacja trenera danej sekcji.
 • Istnieje możliwość zaliczenia WF poprzez uczestnictwo w obowiązkowych zajęciach narciarskich/snowboardowych obozu zimowego (www.obozy.kozminski.edu.pl)
 • Istniała możliwość zaliczenia WF poprzez uczestnictwo w obowiązkowych zajęciach sportowych obozu letniego 2016 (www.obozy.kozminski.edu.pl)


Zaliczenia WF w sesji poprawkowej

 • Zajęcia w sesji poprawkowej odbywają się w terminie: 1.09 -15.09.2017. Zajęcia w sesji poprawkowej przeznaczone są tylko dla studentów zaliczających WF w roku akademickim 2016/17.
 • Student ma możliwość wyboru tylko jednego modułu bezpłatnych zajęć w tygodniu (w wymiarze: 2 godz. dydaktycznych) – wyjątek stanowią zajęcia na siłowni, które są objęte dodatkową opłatą. Za każde dodatkowe wejście na zajęcia sportowe obowiązuje opłata w wysokości 40 PLN.


Istnieje możliwość odrabiania zaległych zajęć WF u innych prowadzących, po uzyskaniu zgody Dyrektora Centrum Sportu ALK.

Uczestnictwo w zajęciach innych niż wskazane przez Uczelnię nie zalicza WF.

Studia niestacjonarne

Warunki jakie należy spełnić, aby uzyskać zaliczenie z przedmiotu Wychowanie Fizyczne (WF) na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2016/2017

Student realizuje przedmiot WF dokonując wyboru jednej z następujących form:

1. Realizowanie zajęć sportowych w trybie indywidualnej aktywności studenta – zorganizowanej przez inne ośrodki sportowe – na koszt studenta.

Warunkiem uzyskania zaliczenia z przedmiotu WF jest zrealizowanie zajęć sportowych w wymiarze 20 godz. dydaktycznych (1 godz. dydaktyczna = 45 min.).

Student zobligowany jest wówczas do dostarczenia zaświadczenia o zaliczeniu 20 godz. dydaktycznych na załączonym druku (załącznik nr 1).

Zaświadczenia należy wrzucić do skrzynki przy pokoju D25 lub złożyć osobiście w pokoju D25 w terminie do dnia 19.06.2017 r.Uczestnictwo w Kozminski Winter Camp, obozy.kozminski.edu.pl

2. Uczestnictwo w Kozminski Winter Camp, obozy.kozminski.edu.pl

3. Uczestnictwo w treningach sekcji AZS Koźmiński, zajęcia tylko dla profesjonalistów.

4. Uczestnictwo w zajęciach w ramach Koźmiński Sport Club.

Zapisy na zajęcia od 16.02.2017 do 23.02.2017 przez wf.kozminski.edu.pl 
Konieczna jest rejestracja i wybór zajęć. Zasady zaliczania zajęć z przedmiotu Wychowanie Fizyczne (WF) na studiach niestacjonarnych znajdują się poniżej. Zajęcia zaplanowane są w tygodniu, a także w weekendy pod warunkiem utworzenia grupy 15-18 osób (tenis stołowy, szachy, brydż).


Zasady zaliczania zajęć z przedmiotu Wychowanie Fizyczne (WF)

na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2016/17  w Kozminski Sport Club

 • Zajęcia WF (odbywające się w ramach Kozminski Sport Club) rozpoczynają się od 20.02.2017 r.

 • Zapisy na zajęcia odbywają się przez stronę www.sportclub.kozminski.edu.pl
 • Trener prowadzący zajęcia WF określa ich program, wymagania stawiane studentom oraz zasady i formę zaliczenia.
 • Przedmiot jest zaliczany na ocenę według skali określonej w § 17 ust. 1 Regulaminu studiów ALK.
 • Student może wybrać jeden rodzaj dyscypliny sportowej, który zrealizuje w wymiarze 20 godz. w ramach programu studiów niestacjonarnych – wyjątek stanowią zajęcia na siłowni, których realizacja również umożliwia zaliczenie WF, ale są one objęte dodatkową opłatą wnoszoną przez studenta w wysokości 60zł/miesiąc kalendarzowy lub 40zł za jednorazowe wejście na siłownię.
 • Student ma możliwość wyboru tylko jednego modułu bezpłatnych zajęć w tygodniu - w wymiarze: 2 godz. dydaktycznych (90 min) w dni powszednie lub 3 godz. dydaktycznych (120 min) w weekendy (sobota lub niedziela). Przy wyborze więcej niż jednego modułu zajęć tygodniowo zostaje naliczona opłata klubowa w wysokości 350zł/semestr.
 • Zwolnienia lekarskie na cały semestr letni 2016/17 zwalniają tylko z ćwiczeń fizycznych, aby zaliczyć przedmiot student musi uczestniczyć w innej formie zajęć np. szachy lub brydż .
 • Zwolnienia lekarskie na cały semestr letni 2016/2017 należy złożyć w terminie do 10.03.2017 do Dyrektora Centrum Sportu (pokój D25, dyżury w stopce) lub wrzucić do skrzynki przy pokoju D25. Po tym terminie zwolnienia lekarskie nie będą uwzględniane.
 • Krótkoterminowe zwolnienia lekarskie przyjmowane są do 21 dni od daty ich wystawienia i należy je dostarczyć trenerowi, który prowadzi zajęcia.

Zaliczenia WF w sesji poprawkowej

 • Zajęcia w sesji poprawkowej odbywają się w terminie: 1.09 -16.09.2017.
 • Zajęcia w sesji poprawkowej przeznaczone są tylko dla studentów zaliczających WF w roku akademickim 2016/17.
 • Student ma możliwość wyboru tylko jednego modułu bezpłatnych zajęć w tygodniu (w wymiarze: 2 godz. dydaktycznych) – wyjątek stanowią zajęcia na siłowni, które są objęte dodatkową opłatą. Za każde dodatkowe wejście na zajęcia sportowe obowiązuje opłata w wysokości 40 PLN.

Nasi
Partnerzy