Jak zaliczyć WF?

1
Zaloguj się do serwisu danymi z Wirtualnej Uczelni
2
Przejdź do grafiku zajęć i wybierz konkretny dzień i godzinę zajęć (w ramach WF masz prawo do jednych bezpłatnych zajęć w tygodniu – nie dotyczy siłowni)
3
Kliknij "Zapisz się"
4
Na twoim koncie w serwisie pojawią się wybrane zajęcia WF. Jeśli chcesz wybrać więcej zajęć, opłać abonament SportClub

Studia stacjonarne

Warunki jakie należy spełnić, aby uzyskać zaliczenie z przedmiotu Wychowanie Fizyczne (WF) na studiach stacjonarnych w roku akademickim 2023/2024

(kierunki: zarządzanie, socjologia, psychologia, ekonomia, finanse i rachunkowość, prawo w zarządzaniu biznesem, management, financial management)

•    Zajęcia WF odbywają się w ramach Koźmiński Sport Club i rozpoczynają się od 19.02.2024.
•    Zapisy na zajęcia odbywają się przez stronę: Opens external link in new windowwf.kozminski.edu.pl
•    Istnieje możliwość zaliczenia WF już podczas semestru zimowego 2023/24 – można zapisać się na zajęcia, które rozpoczynają się od 02.10.2022 i wcześniej zaliczyć WF.
•    Trener prowadzący zajęcia WF określa ich program, wymagania stawiane studentom oraz zasady i formę zaliczenia.
•    Przedmiot jest zaliczany na zaliczenie bez oceny.
•    Student może wybrać jeden rodzaj dyscypliny sportowej, który zrealizuje w wymiarze 30 godz. w ramach programu studiów stacjonarnych.
•    Student ma możliwość wyboru tylko jednych bezpłatnych zajęć w tygodniu – wyjątek stanowią zajęcia na siłowni, które są objęte dodatkową opłatą. Przy wyborze więcej niż jednego modułu zajęć tygodniowo zostaje naliczona opłata klubowa w wysokości 350zł/semestr. Student może wybrać zajęcia na siłowni, których realizacja również umożliwia zaliczenie WF ale są one objęte dodatkową opłatą wnoszoną przez studenta w wysokości 60zł/miesiąc kalendarzowy lub 40zł za jednorazowe wejście na siłownię.
• Zasady zaliczania Wf-u na siłowni: tylko jedna obecność dziennie, trening minimum 60 min., bez opłaty nie zaliczamy obecności, przy karnecie za 60zł do WF liczymy jedną obecność w tygodniu

Zwolnienia lekarskie
•    Zwolnienia lekarskie na cały semestr letni 2023/24 zwalniają tylko z ćwiczeń fizycznych, aby zaliczyć przedmiot student musi uczestniczyć w zajęciach: szachy, brydż, e-sport, boccia.
•    Zwolnienia lekarskie na cały semestr letni 2023/2024 należy złożyć w terminie do 03.03.2024 do Dyrektora Centrum Sportu ALK (pokój D25,informacja o dyżurach w stopce strony) lub wrzucić do skrzynki przy pokoju D25. Po tym terminie zwolnienia lekarskie nie będą uwzględniane. Nie będą uwzględniane zwolnienia przesłane mailem, skany i kopie zwolnień – akceptowane są tylko oryginały; zwolnienia w języku innym niż polski muszą być przetłumaczone.
•    Krótkoterminowe zwolnienia lekarskie przyjmowane są do 14 dni od daty ich wystawienia i należy je dostarczyć trenerowi, który prowadzi zajęcia.
•    Ze względu na możliwość przychodzenia dowolnego dnia, z siłowni nie są przyjmowane zwolnienia lekarskie.

Inne formy zaliczenia
•    Istnieje możliwość zaliczenia WF będąc członkiem sekcji AZS ALK, do zaliczenia konieczna jest pozytywna rekomendacja trenera danej sekcji.
•    Istnieje możliwość zaliczenia WF poprzez uczestnictwo w obowiązkowych zajęciach narciarskich/snowboardowych obozu zimowego ( Opens external link in new windowobozy.kozminski.edu.pl)
•    Istniała możliwość zaliczenia WF poprzez uczestnictwo w obowiązkowych zajęciach sportowych obozu letniego 2023 (Opens external link in new window obozy.kozminski.edu.pl)
•    Istnieje możliwość odrabiania zaległych zajęć WF u innych prowadzących, po uzyskaniu zgody Dyrektora Centrum Sportu ALK
•    Uczestnictwo w zajęciach innych niż wskazane przez Uczelnię nie zalicza WF.

Zaliczenia WF w sesji poprawkowej
•    Zajęcia w sesji poprawkowej odbywają się w terminie: 2.09 -15.09.2024.
•    Zajęcia w sesji poprawkowej przeznaczone są tylko dla studentów zaliczających WF w roku akademickim 2023/24.
•    Student ma możliwość wyboru tylko jednych bezpłatnych zajęć w tygodniu – wyjątek stanowią zajęcia na siłowni, które są objęte dodatkową opłatą. Za każde dodatkowe wejście na zajęcia sportowe obowiązuje opłata w wysokości 40 PLN.

W roku akademickim 2023/2024 studenci studiów niestacjonarnych nie mają przedmiotu Wychowanie Fizyczne (WF)*
 *nie dotyczy różnic programowych/warunków

Studia stacjonarne, kierunek: Prawo sem. 7

Warunki jakie należy spełnić, aby uzyskać zaliczenie z przedmiotu Wychowanie Fizyczne (WF) na studiach stacjonarnych w roku akademickim 2023/2024


•    Zajęcia WF odbywają się w ramach Koźmiński Sport Club i rozpoczynają się od 02.10.2023.
•    Zapisy na zajęcia odbywają się przez stronę: Opens external link in new windowwf.kozminski.edu.pl
•    Trener prowadzący zajęcia WF określa ich program, wymagania stawiane studentom oraz zasady i formę zaliczenia.
•    Przedmiot jest zaliczany, na zaliczenie bez oceny, po wyrobieniu minimum 13 obecności.
•    Student może wybrać jeden rodzaj dyscypliny sportowej, który zrealizuje w wymiarze 30 godz. w ramach programu studiów stacjonarnych.
•    Student ma możliwość wyboru tylko jednych bezpłatnych zajęć w tygodniu – wyjątek stanowią zajęcia na siłowni, które są objęte dodatkową opłatą. Przy wyborze więcej niż jednego modułu zajęć tygodniowo zostaje naliczona opłata klubowa w wysokości 350zł/semestr. Student może wybrać zajęcia na siłowni, których realizacja również umożliwia zaliczenie WF ale są one objęte dodatkową opłatą wnoszoną przez studenta w wysokości 60zł/miesiąc kalendarzowy lub 40zł za jednorazowe wejście na siłownię.
•   Zasady zaliczania Wf -u na siłowni: tylko jedna obecność dziennie, trening minimum 60 min., bez opłaty nie zaliczamy obecności, przy karnecie za 60zł do WF liczymy jedną obecność w tygodniu

Zwolnienia lekarskie
•    Zwolnienia lekarskie na cały semestr zimowy 2023/24 zwalniają tylko z ćwiczeń fizycznych, aby zaliczyć przedmiot student musi uczestniczyć w zajęciach: szachy, brydż, e-sport, boccia.
•    Zwolnienia lekarskie na cały semestr zimowy 2023/2024 należy złożyć w terminie do 10.10.2023 do Dyrektora Centrum Sportu ALK (pokój D25, informacja o dyżurach w stopce strony) lub wrzucić do skrzynki przy pokoju D25. Po tym terminie zwolnienia lekarskie nie będą uwzględniane. Nie będą uwzględniane zwolnienia przesłane mailem, skany i kopie zwolnień – akceptowane są tylko oryginały; zwolnienia w języku innym niż polski muszą być przetłumaczone.
•    Krótkoterminowe zwolnienia lekarskie przyjmowane są do 14 dni od daty ich wystawienia i należy je dostarczyć trenerowi, który prowadzi zajęcia.
•    Ze względu na możliwość przychodzenia dowolnego dnia, z siłowni nie są przyjmowane zwolnienia lekarskie.

Inne formy zaliczenia
•    Istnieje możliwość zaliczenia WF będąc członkiem sekcji AZS ALK, do zaliczenia konieczna jest pozytywna rekomendacja trenera danej sekcji.
•    Istnieje możliwość zaliczenia WF poprzez uczestnictwo w obowiązkowych zajęciach narciarskich/snowboardowych obozu zimowego (Opens external link in new windowobozy.kozminski.edu.pl)
•    Istniała możliwość zaliczenia WF poprzez uczestnictwo w obowiązkowych zajęciach sportowych obozu letniego (Opens external link in new windowobozy.kozminski.edu.pl)
•    Istnieje możliwość odrabiania zaległych zajęć WF u innych prowadzących, po uzyskaniu zgody Dyrektora Centrum Sportu ALK
•    Uczestnictwo w zajęciach innych niż wskazane przez Uczelnię nie zalicza WF.

Zaliczenia WF w sesji poprawkowej
•    Zajęcia w sesji poprawkowej odbywają się w terminie: 26.02-08.03.2024.
•    Student ma możliwość wyboru tylko jednych bezpłatnych zajęć w tygodniu – wyjątek stanowią zajęcia na siłowni, które są objęte dodatkową opłatą. Za każde dodatkowe wejście na zajęcia sportowe obowiązuje opłata w wysokości 40 PLN.

Nasi
Partnerzy